FESTIVALES,
MACRO EVENTOS

“Es una experiència culinària única, en el marc del Grec 2010 Festival de Barcelona, de la qual només es podrà  gaudir durant cinquanta nits.”

TIME OUT15/07/2010